קניות קודמות סל קבוע סל קניות / רכישה לקוחות פרטיים
אתם נמצאים כאן: כלל המוצרים » תקשורת - אביזרים וכבלים » אביזרי תקשורת
פריטים חדשים
מפצל RJ45 לרשת
מחבר cat7
שקע RJ45 מסוכך קיסטון cat6A+cat7
קופסה לשקע תואם גוויס
מגביר צלצול+נורה לטלפון
שקע RJ45 משולב טלפון כפול עם קופסא לקיר
שקע RJ45 משולב טלפון עם קופסא לקיר
שקע RJ45 כפול עם קופסא לקיר
שקע RJ45 עם קופסא לקיר
תקע לחיצה cat6
שקע גוויס כפול לטלפון
שקע גוויס לטלפון יחיד
דמי לגוויס
שקע אמ.כפול עה"ט
שקע אמ.יחיד עה"ט
שקע משולב ADSL על הטייח
(bt114)
: 101040
101040 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 55.10 ש"ח
הפריט אזל
 
שקע משולב ADSL תחת הטייח
(bt115)
: 101050
101050 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 55.10 ש"ח
הפריט אזל
 
שקע בזק עה"ט יחיד
(bt120)
: 101060
101060 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 14.00 ש"ח
 
שקע בזק עה"ט כפול
(bt121)
: 101070
101070 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 22.40 ש"ח
 
שקע בזק ת"הט יחיד
(bt122)
: 101080
101080 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 14.00 ש"ח
 
שקע בזק ת"הט כפול
(bt123)
: 101090
101090 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 24.00 ש"ח
 
שקע אמ.יחיד עה"ט
(bt124)
: 101100
101100 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 12.20 ש"ח
 
שקע אמ.כפול עה"ט
(bt125)
: 101110
101110 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 12.20 ש"ח
 
שקע RJ45 עם קופסא לקיר
(bt333)
: 101120
101120 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 25.00 ש"ח
 
שקע RJ45 כפול עם קופסא לקיר
(bt334)
: 101130
101130 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 29.00 ש"ח
 
שקע RJ45 משולב טלפון עם קופסא לקיר
(bt335)
: 101140
101140 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 33.00 ש"ח
 
שקע RJ45 משולב טלפון כפול עם קופסא לקיר
(bt336)
: 101150
101150 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 45.00 ש"ח
הפריט אזל
 
קופסה לשקע תואם גוויס
(bt148)
: 101159
101159 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 5.00 ש"ח
 
דמי לגוויס
(bt149)
: 101160
101160 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 5.10 ש"ח
 
שקע גוויס לטלפון יחיד
(bt151)
: 101170
101170 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 9.20 ש"ח
 
שקע גוויס כפול לטלפון
(bt152)
: 101180
101180 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 10.20 ש"ח
 
שקע RJ45 לגוויס
(bt119)
: 101190
101190 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 17.30 ש"ח
 
מגביר צלצול+נורה לטלפון
(ta783)
: 101200
101200 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 51.00 ש"ח
 
מפצל RJ45 לרשת
(tf118)
: 101385
101385 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 20.00 ש"ח
 
שקע RJ45 מסוכך קיסטון cat6A+cat7
(bt200)
: 101527
101527 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 22.00 ש"ח
 
תקע לחיצה cat6
(bt209)
: 101528
101528 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 3.00 ש"ח
 
מחבר cat7
(bt309)
: 101529
101529 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 8.00 ש"ח
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי כמות לסל