קניות קודמות סל קבוע סל קניות / רכישה לקוחות פרטיים
אתם נמצאים כאן: כלל המוצרים » אלקטרוניקה » פיוזים
פריטים חדשים
דיודה לד
פיוז מיני להלחמה לפרינט 250V2.5A
פיוז 9A 250V
פיוז 8A 250V
פיוז 6.3A 250V
פיוז 5A 250V
פיוז 4A 250V
פיוז 3.15A 250V
פיוז 25A 250V
פיוז טמפרטורה 240 מעלות 10A 250V
פיוז טמפרטורה 192 מעלות 10A 250V
פיוז 20A 250V
פיוז 2.5A 250V
פיוז 2A 250V
פיוז 16A 250V
פיוז מיני להלחמה לפרינט 250V2.5A
(ftt2.5)
: 108965
4X11 אורך
108965 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.60 ש"ח
 
פיוז גדול 0.5A 250V
(fg0.5)
: 108966
108966 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 1A 250V
(fg1)
: 108967
108967 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 1.25A 250V
(fg1.25)
: 108968
108968 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 1.6A 250V
(fg1.6)
: 108969
108969 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 2A 250V
(fg2)
: 108970
108970 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 2.5A 250V
(fg2.5)
: 108971
108971 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 3.15A 250V
(fg3.15)
: 108972
108972 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 4A 250V
(fg4)
: 108973
108973 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 5A 250V
(fg5)
: 108974
108974 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 6A 250V
(fg6)
: 108975
108975 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 6.3A 250V
(fg6.3)
: 108976
108976 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 7A 250V
(fg7)
: 108977
108977 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 8A 250V
(fg8)
: 108978
108978 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 9A 250V
(fg9)
: 108979
108979 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 12A 250V
(fg12)
: 108980
108980 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 12.5A 250V
(fg12.5)
: 108981
108981 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 15A 250V
(fg15)
: 108982
108982 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 16A 250V
(fg16)
: 108983
108983 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 20A 250V
(fg20)
: 108984
108984 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.50 ש"ח
 
פיוז גדול 30A 250V
(fg30)
: 108985
108985 עדיפות
6X30 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 2.00 ש"ח
 
פיוז 0.05A 250V
(ft0.05)
: 108990
108990 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.063A 250V
(ft0.063)
: 109000
109000 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.1A 250V
(ft0.1)
: 109010
109010 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.2A 250V
(ft0.2)
: 109015
5X20 אורך
109015 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.3A 250V
(ft0.3)
: 109020
109020 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.4A 250V
(ft0.4)
: 109030
109030 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.5A 250V
(ft0.5)
: 109040
109040 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.6A 250V
(ft0.6)
: 109050
109050 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 0.8A 250V
(ft0.8)
: 109060
109060 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 1A 250V
(ft1)
: 109070
109070 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 1.25A 250V
(ft1.25)
: 109080
109080 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 1.6A 250V
(ft1.6)
: 109090
109090 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 2A 250V
(ft2)
: 109100
109100 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 2.5A 250V
(ft2.5)
: 109110
109110 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 3.15A 250V
(ft3.15)
: 109120
109120 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 4A 250V
(ft4)
: 109130
109130 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 5A 250V
(ft5)
: 109140
109140 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 6.3A 250V
(ft6.3)
: 109150
109150 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 8A 250V
(ft8)
: 109160
109160 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 9A 250V
(ft9)
: 109170
109170 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 10A 250V
(ft10)
: 109180
109180 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 12A 250V
(ft12)
: 109190
109190 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 15A 250V
(ft15)
: 109200
109200 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 16A 250V
(ft16)
: 109210
109210 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 20A 250V
(ft20)
: 109220
109220 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז 25A 250V
(ft25)
: 109230
109230 עדיפות
5X20 אורך
שלחו לי מידע...
מחיר: 1.20 ש"ח
 
פיוז טמפרטורה 100 מעלות 10A 250V
(ft100)
: 109240
109240 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 6.10 ש"ח
 
פיוז טמפרטורה 130 מעלות 2A 250V
(ft130)
: 109250
109250 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 6.10 ש"ח
 
פיוז טמפרטורה 192 מעלות 10A 250V
(ft200)
: 109260
109260 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 6.10 ש"ח
 
פיוז טמפרטורה 240 מעלות 10A 250V
(ft240)
: 109270
109270 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 6.10 ש"ח
 
דיודה לד
(led)
: 109280
109280 עדיפות
שלחו לי מידע...
מחיר: 0.70 ש"ח
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי כמות לסל